Fotbollsskola för alla

Vi vill att alla barn ska få chansen att vara med på vår Fotbollsskola. Samtidigt vet vi att det finns familjer som på grund av sin ekonomiska situation inte har möjlighet att betala deltagaravgiften.


Majblomman arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska förutsättningar. Samtidigt vet vi att det finns familjer som på grund av sin ekonomiska situation inte har möjlighet att betala deltagaravgift för barnens fritidsaktiviteter.

Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från Majblomman.
Majblomman är en ideell organisation som kan dela ut pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår.
Ansökan om ekonomiskt stöd till årets fotbollsskola behandlas av lokalföreningen för den skola där ditt/dina barn går. Om ansökan beviljas betalas beloppet ut direkt till Fotbollsskolan.

Om du som vårdnadshavare vill ansöka om stöd, för att ditt/dina barn ska kunna vara med, anmäl dig här. Fyll i alla uppgifter samt kryssa i rutan för Majblomman och ange vilken skola barnet/barnen går i. Anmäl senast 30 maj.

Om du beviljas ekonomiskt stöd från Majblomman kan du dessutom hämta ut kompletterande fotbollsutrustning som sponsras av Obos ger tillbaka, onsdag 3 juni eller 8 juni mellan kl. 15:00-18:00 på Intersport Vetlanda.

Vid frågor angående anmälan kontakta Carina Tönnies tel. 072/7351555

Vid frågor angående  ansökan kontakta Majblomman Monica Asp tel. 076/1721475

Besked om ansökan beviljats ges senast så snart som möjligt efter sista anmälningsdag av lokalföreningen för den skola där ditt barn / dina barn går.

Din anmälan behandlas med tystnadsplikt.

 

 

 

Fotboll för funktionsnedsatta

 I projekt med Smålands Fotbollsförbund kan Fotbollsskolan i år sponsra deltagaravgiften för funktionsnedsatta barn och ungdomar.

Kontakta Nicklas Henriksson tel. 070/5814725 för anmälan och mer information.